Pep rally crowd
Men's Basketball » History & Records

History & Records

Basketball Men’s: STATE CHAMPIONSHIPS

1998

2000,2003,2005,2007

Basketball Men’s: Conference Champions

1963

1973

1990,1995,1996,1997,1998,1999

2000,2001,2002,2003 2004,2005,2006,2007,2008